Rekabet Kurulu’ndan İzin Alınmasını Gerektiren M&A İşlemlerinde Değişiklik

Rekabet Kurumu tarafından çıkarılan ve 04.03.2022 tarihli Resmi Gazete’de, Rekabet Kurulu’ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (“2022/2 sayılı Tebliğ”) yayınlanmıştır. 04.05.2022 tarihinde yürürlüğe girecek olan 2022/2 sayılı Tebliğ ile bildirim yükümlülüğü kapsamına teknoloji teşebbüsleri de dahil edilirken, Rekabet Kurulu’nun iznine tabi birleşme ve devralma işlemlerinde ciro eşiklerinde değişikliğe gidilmiştir.

Birleşme ve Devralma İşlemlerinde Yeni Ciro Eşikleri

Son yıllarda ekonomide yaşanan ani kur dalgalanmaları nedeniyle, Rekabet Kurulu’nun iznine tabi birleşme ve devralma işlemlerine ilişkin ciro eşikleri aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

•             İşlem taraflarının en az ikisinin ayrı ayrı Türkiye cirolarının eşiği 30 milyon TL’den 250 milyon TL’ye, ve işlem taraflarının Türkiye cirolarının toplamı sınırı 100 milyon TL’den 750 milyon TL’ye artırılmıştır.

•             Devralma işlemlerinde devre konu varlık ya da faaliyetin, birleşme işlemlerinde ise işlem taraflarından en az birinin Türkiye cirosu sınırı 30 milyon TL’den 250 milyon TL’ye, ve diğer işlem taraflarından en az birinin dünya cirosunun sınırı 500 milyon TL’den 3 milyar TL’ye artırılmıştır.

Böylelikle, birleşme ve devralma işlemlerinde yukarıda belirtilen eşiklerin aşılması durumunda söz konusu işlem için Rekabet Kurulu’ndan izin alınması gerekecektir.

Teknoloji Teşebbüsleri

Tebliğ’de yer almayan ve 2022/2 sayılı Tebliğ ile 4. maddenin birinci fıkrasına e) bendi eklenerek, “dijital platformlar, yazılım ve oyun yazılımı, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, farmakoloji, tarım kimyasalları ve sağlık teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren teşebbüsler veya bunlara ilişkin varlıkları” olarak tanımlanan teknoloji teşebbüslerine de bildirim yükümlülüğü getirilmiştir.

Bununla beraber, 7. Maddeye eklenen ikinci fıkra ile “Türkiye coğrafi pazarında faaliyet gösteren veya ar-ge faaliyeti olan ya da Türkiye’deki kullanıcılara hizmet sunan teknoloji teşebbüslerinin devralınmasına ilişkin işlemlerde yukarıda belirtilen 250 milyon TL eşiğinin aranmayacağı” belirtilerek, teknoloji şirketlerinin devralınmasına ilişkin işlemlerin Rekabet Kurulu denetimine tabi olması amaçlanmıştır.

Bildirim Formunun İletilmesi

Ciro eşiklerindeki güncelleme, teknoloji teşebbüslerine bildirim yükümlülüğü getirilmesi ve kapsama alınan teknoloji teşebbüsleri için getirilen istisnanın yanı sıra, birleşme ve devralma işlemlerine ilişkin bildirim formunun “elden veya posta yolu ile” ibaresine ek olarak e-Devlet üzerinden iletilmesine de olanak tanınmıştır.

Ayrıca, 2022/2 sayılı Tebliğ’in ekinde yer alan bildirim formununda da değişikliğe gidildiğinden, 04.05.2022 yürürlük tarihi itibariyle birleşme ve devralma işlemlerinde yeni bildirim formunun kullanılması gerekmektedir.

Murat Solakoğlu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir