Mesken Kira Geliri Elde Edilmesi Durumunda Gelir Vergisi Beyanı

Mesken kira geliri elde eden gerçek kişilerin yıllık toplam kira gelirleri, 2021 yılı için belirlenen 7.000 Türk lirasının üzerinde ise, bu kişiler elde ettikleri kira gelirlerini içinde bulunduğumuz Mart ayı sonuna kadar beyan etmek ve beyanname üzerinde hesaplanan gelir vergisini ödemekle yükümlüdürler.

Gerçek kişilerin yıl boyunca elde ettiği yıllık mesken kira gelirinin 7.000 Türk lirası gelir vergisinden müstesnadır. Mesken kira geliri haricinde ayrıca ticari, zirai veya mesleki kazanç elde eden gerçek kişilerden, kazançları ayrı ayrı veya birlikte toplam 190.000 Türk lirasını aşanlar 7.000 Türk lirası tutarındaki mesken kira geliri istinasından faydalanamayacaklardır.

Kira geliri elde eden gerçek kişilerin bu gelirlerini hiç veya eksik beyan etmelerinin İdarece tespiti durumunda, mükelleflerin ödemeleri gereken vergiler geriye dönük cezalı olarak tahsil edilecek ve mükellefler 7.000 Türk lirası tutarındaki mesken kira geliri istisnadan yararlanma haklarını kaybedeceklerdir.

Murat Solakoğlu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir