Yabancılar Türkiye’de İş Kurabilir Mi?

Türkiye dahil pek çok ülkenin ekonomi politikasının temellerinden biri, yabancı yatırımcıları çekmektir. Türkiye, sadece elverişli coğrafi konumu, gelecek vaat eden pazarı, gelişmiş sanayisi ve altyapısı ile değil, aynı zamanda yerel mevzuat gerekliliklerine uygun olarak şirket kuruluşu ve ticaret yapma kolaylığı nedeniyle yatırımcılar için en iyi seçeneklerden biri olmaktadır. 05.06.2003 tarih ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Türkiye’deki yabancı yatırımlara ilişkin hususları düzenleyen temel yasal düzenlemedir. Kanun, Türk girişimciler ile yabancı yatırımcılar arasında ayrım yapmamaktadır. Kanun’un 3. Maddesi, diğer hususların yanı sıra, uluslararası anlaşmalar ve diğer özel norm ve düzenlemelerde aksi belirtilmedikçe, yabancı yatırımcıların Türkiye’de serbestçe yatırım faaliyetleri yürütme ve ticari kuruluşlar açma hakkına sahip olduklarını belirtmektedir. Diğer bir ifade ile, yabancı yatırımcılar da yerel girişimcilerle birlikte eşit muamele görme hakkına sahiptir.

Yabancı gerçek veya tüzel kişiler, Türkiye’de şube ve temsilcilik açabilir veya şirket kurabilirler. Türkiye’de ticari şirketlerin nev’i ve organizasyon yapısı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer almaktadır. Anonim şirket (“A.Ş.”) ve limited şirket (“Ltd. Şti.”) ticari pratikte en yaygın sermaye şirketi türleridir. Şirket türlerinin kuruluş prosedürü ve idaesi benzer düzenlemelere tabi olsa da aşağıda kısaca belirtilen bazı farklılıklar bulunmaktadır:

  • Anonim şirket esas sermayesinin asgari tutarı 50.000 Türk Lirası olup, bunun %25’i şirketin tescilinden önce, kalan kısım ise tescilden itibaren 24 ay içerisinde ödenecektir. Limited şirket esas sermayesinin asgari tutarı ise 10.000 Türk Lirası olup, tescilden önce herhangi bir meblağ yatırmaya gerek yoktur; esas sermaye tutarı, şirketin tescil tarihinden itibaren 24 ay içinde ödenir.
  • Anonim şirketin hisse devri, hisse devir sözleşmesi akdetmek ve imzalamak suretiyle gerçekleştirilmektedir. Limited şirket pay devri söz konusu olduğunda ise pay devir sözleşmesinin noter tarafından tasdik edilmesi ve ticaret siciline tescil edilmesi gerekecektir.
  • Kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilen limited şirketler, sigortacılık ve bankacılık, döviz bürosu işletmeciliği alanlarında faaliyet gösteremezler.
Murat Solakoğlu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir