Ticari Reklam Hizmetlerinde KDV Tevkifatı ve Gelir Vergisi Kesintisi

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği uyarınca tüm KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar ticari reklam hizmetlerinde 3/10 oranında KDV tevkifatı uygulamak zorundadır. Bu kapsamda 16 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35)” uyarınca yapılan düzenleme aşağıdaki gibidir.


“2.1.3.2.15. Ticari Reklam Hizmetleri 2.1.3.2.15.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.15.2.) bölümü kapsamındaki reklam hizmeti alımlarında (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. 2.1.3.2.15.2. Kapsam Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır. Tevkifat kapsamına, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) girmektedir. Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılır. Reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmez. Profesyonel spor kulüplerinin (şirketleşenler dahil) reklam hizmetleri Tebliğin (I/C-2.1.3.2.9.) bölümü kapsamında, tasarımı yapılmış olan reklamlara ilişkin baskı ve basım hizmeti alımları Tebliğin (I/C-2.1.3.2.12.) bölümü kapsamında değerlendirilir.”

İnternet reklamları ile ilgili hizmetler kapsamında düzenlenecek faturalarda dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir.

•             3/10 KDV tevkifatı uygulaması KDV mükellefiyeti olan gerçek ve tüzel kişiler için geçerlidir. KDV mükellefiyeti olan firmaların aylık hizmet tutarı KDV dahil 2.000 lira ve üzerinde olması durumunda faturaları 3/10 KDV tevkifatı uygulamasını dikkate alarak düzenlemeleri gerekmektedir. 

•             KDV mükellefiyeti olmayan şahısların kazançlarında tam (10/10) KDV tevkifatı uygulanmaktadır. 

•             KDV mükellefiyeti olmayan şahıslar ve KDV mükellefiyeti olan gerçek kişilerden %15 gelir vergisi stopajı kesintisi yapılmaktadır. 

Düzenlenecek faturalarla ilgili örnek hesaplamaları aşağıda bulabilirsiniz.

Murat Solakoğlu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir