İnsan kaynakları departmanı yöneticimiz Neslihan Çelebi Gedik, sosyal güvenlik işlemleri kapsamında son dönemde öne çıkan önemli konuları listeledi.

1-            Geçerli çalışma izni bulunan yabancı çalışanın, uyruğu bulunduğu ülke ile Türkiye arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması varsa ve sosyal güvenlik primleri uyruğu bulunduğu ülkede ödeniyorsa, sözleşmelerde öngörülen süreler kadar bu yabancı çalışan Türkiye’de sosyal güvenlik yükümlülüklerinden muaftır.

2-            4857 sayılı Kanunun 55’inci maddesine göre yıllık ücretli izin hakkının kazanılabilmesi için, işçinin bir (1) yıl çalışmış olması gerekir. Bir (1) yıldan az çalışanlara, çalıştıkları süre ile orantılı olarak yıllık izin hakkı tanınmaz.

3-            Süt izni süreleri, günlük çalışma süresinden sayılmaktadır. Kadın işçinin, süt izni olan günlük bir buçuk (1,5) saatlik zaman diliminde çalışmış olması durumunda, bu çalışma fazla mesai olarak değerlendirilecektir. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 27.04.2017, 454367375, Ocak, K.1, B.6, 1015-1016)

4-            4857 sayılı İş Kanunu ek madde 2’ye göre babalık izni beş (5) gün olup, mazeret niteliğinde bir ücretli izin türüdür. Kanunda babalık izni “gün” ibaresi ile belirtildiğinden hafta sonuna veya resmi tatile denk gelmesi halinde işlemeye devam eder.

5-            Aynı iş yerinde çalışacak birden fazla yabancı adına çalışma izni alınabilmesi için her bir (1) yabancı için beş (5) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının istihdam ediliyor olması şarttır. Çalışma izni başvurusu yapan yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık iznin son altı ayı için aranır.

Murat Solakoğlu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir